ontwikkelen van de organisatie en van jezelf

Naast een passende strategie, inrichting en sturing van de organisatie is het culturele aspect van belang. Bijvoorbeeld hoe je met elkaar samenwerkt. Zo maakt een effectief team gebruik van alle competenties die aanwezig zijn. Een dergelijk team zal elkaar stimuleren om te blijven ontwikkelen. Om met elkaar nieuwe of andere invalshoeken te zoeken en zo verdere fonkeling te ontdekken. 

 

Passende veranderaanpak

Niet elke verandering in een organisatie gebeurt planmatig, en niet elke verandering verloopt volgens plan. De kansen om een verandering -zowel van structuur als van cultuur- te laten slagen worden vergroot met een veranderaanpak die past bij de organisatie, de urgentie en het doel van de verandering. En door het bewust inzetten van betrokken change agents.

 

Een dergelijke veranderaanpak kan op verschillende manieren tot stand komen en uitgevoerd worden. Zo kan een traject vooral vooral analytisch, gefaseerd en planmatig (blauw) ingestoken worden. Of wordt juist een meer organische en creatieve manier van werken (wit of rood) ingezet.

Elke veranderaanpak is maatwerk; ervaring en deskundigheid kunnen hier echt het verschil maken.  

 

Ondersteunen van onderlinge samenwerking

Goed samenwerken heeft een positieve impact. Medewerkers in de organisatie leren van elkaar en beleven plezier aan de interactie. Tegelijk kan frustratie op de loer liggen. Dan wordt het geven van feedback op een ondersteunende manier een lastige opgave in de onderlinge communicatie. Trajecten die met gerichte interventies de cultuur beïnvloeden kunnen teams ondersteunen de lerende organisatie en de daarin passende aanspreekcultuur met elkaar vorm te geven.

 

Strategische reflectie

Een manier om al deze elementen bij elkaar te brengen kan bijvoorbeeld een strategische reflectie zijn. Een moment waarop je met elkaar stilstaat bij de vraag hoe de organisatie ervoor staat, wat aandacht nodig heeft om verder te komen en/of verbeterd kan worden en welke bijdrage een ieder daaraan kan leveren.

 

Een strategische reflectie als instrument van boardroom consultancy kan op meerdere manieren ingevuld worden. Zoals in een workshop waarin gezamenlijk de koers tegen het licht wordt gehouden: wat heeft de huidige koers ons gebracht, is bijstelling gewenst op basis van externe of interne factoren.

Of in de vorm van een (management)teamevaluatie, waar de onderlinge dialoog gevoed wordt door een foto van de organisatie door mij als externe. Een foto die tot stand komt als uitkomst van gesprekken en interviews met medewerkers, klanten en stake holders.

 

Competentie ontwikkeling             

Naast competentie ontwikkeling op team- en managementniveau kan ook op individuele capaciteiten worden ingestoken.

Op persoonlijk vlak is het van belang wat je als leider kunt bieden en welk beeld je hebt van wat de organisatie nodig heeft. Dit beeld komt mede tot stand vanuit een reële kijk op je eigen sterke, je zwakke en je ontwikkelpunten. Wat heb je in je rugzak qua kennis, ervaring en breedte van je handelingsrepertoire? Welk risicoprofiel komt daar voor de organisatie uit voort en wat kan en wil je daaraan doen?

Dit zijn voorbeelden van vragen die in individuele coachingsgesprekken aan de orde kunnen komen.

 

Mijn meerwaarde

Ik kan een organisatie helpen een passend veranderpad te vinden.

Dit proces kan ik versnellen en verrijken door een creatieve en vernieuwende aanpak, door slimme werkvormen, door gerichte interventies en toepassing van geleerde lessen uit aanpalende sectoren en voorgaande trajecten.