Annemiek Janzen Advies

 

Waarom is het zo lastig om een organisatie te vinden waarin alle mensen gewaardeerd worden voor de bijdrage die zij leveren? Een organisatie waarin de talenten van elk mens tot hun recht komen? Waarom organiseren we processen in een organisatie niet zo dat werkwijze en resultaten verbeteren, en ieder mens in de organisatie zich krachtiger voelt en deel van het geheel? Hoe werkt een team effectief samen in de besturing van een organisatie en zetten zij hun verschil in visie, aanpak en persoonlijkheid constructief in?

 

Dit soort vraagstukken boeien me. Ze maken dat ik in actie wil komen voor een organisatie als samenwerkingsverband en ontplooiingsmogelijkheid om zoveel mogelijk medewerkers verder te ontwikkelen.

 

Zelf werk ik nu ongeveer 25 jaar als organisatieadviseur. De rode draad in mijn werkzaamheden wordt gevormd door veranderprocessen. Dit kunnen of aanpassingen in de structuur zijn of gewenste wijzigingen in de cultuur van een organisatie; vaak spelen beide.

 

Mijn doel is organisaties beter te laten functioneren. Dat kan alleen maar als mensen tot hun recht kunnen komen. Dit is de drijfveer waarom ik gekozen heb voor het ambacht van organisatieadviseur. Om te helpen inzicht te ontwikkelen in processen en patronen tussen mensen. Daarin komen mijn natuurlijke nieuwsgierigheid, mijn analytisch, empathisch en puzzelend vermogen bij elkaar, samen met mijn theoretische en praktische bagage  van opleiding en ervaring.   

 

Ook als edelsmid zet ik deze eigenschappen in. In alle fasen, van ontwerp tot afronding, werk ik in ambachtelijke en creatieve stappen met het geduld dat nodig is om tot het beste resultaat te kunnen komen.

Bij het ontwerp probeer ik een zo aansprekend mogelijk eindresultaat te schetsen, en verken ik nieuwe grondstoffen en verrassende combinaties. Een glimp van de mogelijkheden inspireren om de durf en het lef te hebben aan de slag te gaan.

 

In de uitwerking ben ik ambachtelijk bezig, met zagen, bewerken en polijsten. Ik kijk veel, op zoek naar het mooist te behalen resultaat. Vaak is dat de invalshoek waarin ik optimaal gebruik maak van de eigenschappen van het materiaal in passend perspectief, zoals een specifieke lichtinval waardoor glinstering en schittering extra naar voren kunnen komen.

 

Aanpak

Ik gebruik drie verschillende rollen om veranderingen in organisaties te realiseren:

  • als organisatieadviseur, die als onafhankelijke derde samen met de organisatie tot een analyse en aanpak kan komen en tijdens het verandertraject op de achtergrond beschikbaar met raad en daad
  • als coach, bijvoorbeeld om te reflecteren over het eigen functioneren om verder te ontwikkelen, of als klankbord voor persoonlijke of teamontwikkeling in het veranderproces, om de aanpak en de voortgang gestructureerd te kunnen volgen
  • als interim eindverantwoordelijke voor de verandering, waarbij ik de organisatie op weg help om het veranderingsproces vorm te geven